“Ang Nanay kong Titser”

Learning Through Housework…(From “Ang Nanay kong titser” book by Bessie Rios)

 Maraming maituturo sa bata ang pagbibigay ng katungkulan sa bahay.

 1. Pagiging responsible.
 2. Pagkakaroon ng malasakit sa gamit ng ibang tao.
 3. Ability to decide and think of alternative ways of doing something.
 4. Feeling significant and finding meaning in the tasks he completes.
 5. Pagiging masayahin sa nakikitang kaaliwan sa mga kasama sa bahay.
 6. Pagsunod sa mga instructions at pagbibigay halaga sa kanyang magulang o sino mang tagapag-alaga.
 7. Ability to use parts of the body tulad ng mkamay, paa, braso at iba pa in a productive manner.
 8. Spending energy for something productive.
 9. Makakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga bagay-bagay.  This is a good foundation for science learning.

Nanay, Reminders!

 1. Magbigay ng consequence kapag hindi nagawa ang assigned tasks.
 2. Pag-iba-ibahin ang assigned tasks ng magkakapatid.
 3. Magkaroon ng fixed na Gawain para sa lahat tulad ng packing away things they used, making their own beds, putting their clothes inside their own cabinet, fixing their shoes, putting ang pinagkaiinan sa sink. etc.
 4. Recognize the children’s uniqueness.
 5. Make room for clear instruction and some learning to take place.
 6. Tandaan na kalat ang pag-iisip ng bata.
 • Madali silang makalimot o matawag ang pansin sa iba.
 • Bring them back to focus  by reminding them often in a calm and assuring manner.
 • Iwasan ang mainis.
 • Iwasan ang shouting at gigil.

7. Be open-minded.

 • Expect mistakes.
 • Iwasan ang galit o  pagpaparusa.
 • “Wag ding mang-insulto.  “Hindi ka talaga nag-iisip! Di mo baa lam na mababasa yan!”

8. Children standards are still developing.

10. Help the child to do the work, but do not do the work for the child.

11. Ipaliwanag kung bakit ipinagagawa ang mga bagay-bagay.

12. Spice up the housework.

 • Sabayan ng “rhyme” o awit ang paggawa.  Palitan ang mga salita sa awiting Mulberry Bush – “This is the way I sweep the floor (mop the floor, wash the dishes etc.)

13. Give praise rather than material rewards.

14. Iwasan ang magalit or magparusa sa pagkalimot ng bata.

15. Guide the child sa pag-organize ng kanyang Gawain.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s